advertentie Greve

Ontbreken inzicht in afvalkosten verbaast Westlandse raad

Meerdere Westlandse raadsleden hebben woensdagavond hun verbazing uitgesproken over het ontbreken van inzicht bij het college van B en W in de ontwikkeling van de afvalkosten.

Wethouder Leen Snijders biechtte op dat hij in april enorm geschrokken was van de kostenstijgingen van met name de huisvuilinzameling door Renewi. In het college is daarop besloten een extern onderzoek te laten instellen naar alle aspecten van de afvalkosten. In afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek werd nog geen alarmsignaal aan de gemeenteraad afgegeven, ook niet bij de behandeling van de jaarrekening over 2019 in juli.

Dat signaal kwam uiteindelijk in een raadsinformatiebrief van 11 september. De kern van het verhaal was: als de gemeenteraad volgend jaar het tarief voor de afvalverwerking kostendekkend wil hebben, moeten huishoudens zeker 30 procent meer gaan betalen. Voor een meerpersoonshuishouden gaat de heffing dan van globaal 280 naar 364 euro per jaar.

De gemeenteraad werd voor een  verdere toelichting uitgenodigd voor een extra commissievergadering woensdagavond. Na een presentatie kreeg wethouder Snijders een groot aantal vragen op zich afgevuurd.

Enige aanbieder
De  schets van gebeurtenissen leverde op dat de gemeente eind 2018 in een zeer moeilijke onderhandelingspositie kwam te verkeren. Uit het aanbestedingstraject kwam naar voren dat Renewi uiteindelijk de enige aanbieder bleek te zijn. Dat zette de onderhandelingen behoorlijk onder druk, omdat het contract per 1 januari 2019 zou aflopen.

De uiterste consequentie had kunnen zijn dat er in januari geen huisvuil zou zijn opgehaald wegens het ontbreken van een nieuw contract. Met de kanttekening dat de gemeente Westland in de jaren ervoor een relatief goedkoop contract had, kon Renewi forse eisen ingewilligd krijgen voor de continuïteit van de vuilniswagen in de Westlandse straten.

Contractmanagement
Gemeenteraadsleden trokken uit de presentatie van Snijders de conclusie dat het ontbreekt aan goed contractmanagement en dat bij het opstellen van de begroting voor 2020 een voorzienbare indexering had moeten worden verwerkt. Uit een nadere toelichting bleek, dat de indexering in het contract met Renewi niet een 'simpel' percentage is, maar een berekening vergt waarbij tal van aspecten moeten worden betrokken. En die zou bij het opstellen van de begroting nog niet voorhanden zijn geweest.

Vanuit de ambtelijke organisatie werd met betrekking tot het contractbeheer naar voren gebracht, dat er vanaf het begin van het nieuwe contract met Renewi goed op de centen is gepast. Er zijn heel veel pittige gesprekken met het bedrijf geweest over onvoldoende onderbouwde facturen, zo werd betoogd.

Op veel vragen van raadsleden moeten nog schriftelijke antwoorden komen. Commissievoorzitter Cor van der Mark sprak de verwachting uit dat daarna de discussie verder zal worden gevoerd bij de behandeling van de begroting in november. Direct reageerde Peter Duijsens (Westland Verstandig) dat hij overweegt om over dit onderwerp een extra raadsvergadering aan te vragen.

Laat je reactie achter