advertentie Greve

Sjoerd Kuiper

Maassluis zet puntjes op de i tegen overbewoning

Het college van B en W van Maassluis is klaar met de uitwerking van de regelgeving om in de stad overbewoning tegen te gaan.

Het plan zal binnenkort ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit zogeheten paraplubestemmingsplan treedt in de plaats van alle onderliggende bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen als het gaat om 'wonen' of 'bewonen'. De overige aspecten van de onderliggende plannen blijven onverkort van kracht.

Net als omliggende gemeenten als Westland en Vlaardingen is de gemeente Maassluis dit jaar bezig met het voorkomen dat nog langer panden kunnen worden opgekocht om er vervolgens een reeks kamertjes in te maken. Deze worden dan vaak verhuurd aan arbeidsmigranten, met allerlei gevolgen van dien voor de omgeving op grond van een ander leefpatroon, grotere parkeerdruk en moeizamer communicatie vanwege de taal.

Maassluis is het afgelopen jaar bezig geweest met het in juridisch opzicht zetten van puntjes op de i, want in september vorig jaar werd al een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen. Dit had al direct rechtskracht om nieuwe aanvragen te toetsen aan het voorgenomen paraplubestemmingsplan.
Kernpunt in die toetsing is: "Ben je met elkaar een duurzaam huishouden", aldus wethouder Sjoerd Kuiper. "Als je dat niet bent, geldt: maximaal drie mensen in één woning".

Laat je reactie achter