advertentie Boekestijn

Voormalig griffier Nico Broekema Archief WOS

Ex-griffier Westland verlost van forse schadeclaim

Het strafontslag van de voormalige raadsgriffier van de gemeente Westland wordt gehandhaafd, maar een schadeclaim van ruim anderhalve ton is van de baan.

Dat heeft de Centrale Raad van Beroep in Utrecht deze maand bepaald in het hoger beroep dat was aangespannen door de betrokken griffier Nico Broekema, die in het najaar van 2016 werd ontslagen.

De kwestie kwam aan het rollen toen in september 2016 twee medewerkers van de griffie zich bij toenmalig burgemeester Van der Tak meldden. Zij wilden niet meer voor de griffier werken vanwege een naar hun zeggen aan hen verstrekte opdracht om een rapport te lekken, en vanwege intimiderend en ander onbehoorlijk gedrag.
Broekema werd geschorst en er volgde een uitgebreid onderzoek, waarbij zelfs een landelijk recherchebureau werd ingeschakeld.

De gemeenteraad van Westland wilde onder meer dat die en tal van andere kosten zouden worden verhaald op Broekema. De rechtbank in Den Haag ging daar eind oktober 2018 in mee, maar de ex-griffier kondigde direct hoger beroep aan. Broekema zei destijds: "Dit is geen eindoordeel, maar een tussenvonnis van de lagere ambtenarenrechter. Wij gaan in beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht, de hoogste ambtenarenrechter." Hij voegde  er verwachtingsvol aan toe: "Deze corrigeert circa 50 procent van de uitspraken van de lagere ambtenarenrechter".

'Financiële claims onterecht'
Het strafontslag is overeind gebleven, maar de schadeclaim van ruim 170.000 euro (op 12.500 euro na) is door de Centrale Raad van Beroep van tafel geveegd. Voor tal van uitgaven die de gemeenteraad wilde terugvorderen, had de voormalige griffier feitelijk toestemming, zo werd daar geconcludeerd. Het inschakelen van het recherchebureau, dat de gemeente zo’n 56.000 euro heeft gekost, was in de ogen van 'Utrecht' niet nodig geweest.

Gerard Breuker, de advocaat van Broekema, ziet de uitspraak als een overwinning, zo meldt Binnenlands Bestuur, tijdschrift voor ambtenaren en bestuurders bij de overheid. Breuker zegt in dat blad over de ex-griffier: "Hij hoeft niet de rest van zijn leven schulden te betalen. Daar was de gemeenteraad en de rechtbank Den Haag op uit. Hij krijgt nu 25.000 euro van gemeente Westland. Dat is een mooie uitkomst. Zeker als je ziet waar hij vandaan komt."

Namens Westland heeft advocaat Jan Blanken aan Binnenlands Bestuur laten weten dat de gemeente tevreden is met de uitspraak: "Zowel de schorsing als het strafontslag zijn volledig in stand gehouden. Dat was voor de gemeente de hoofdmoot." Verder stelt Blanken dat hij niet uitsluit dat gesprekken tussen de gemeente en (de advocaat van) Broekema leiden tot een schikking.

De gemeenteraad moet overigens aan Broekema 5.841 euro vergoeden voor gemaakte juridische kosten en griffierecht.

Laat je reactie achter