advertentie Greve

WOS

'Bezuinigingen in Midden-Delfland blijven nodig'

De gemeente Midden-Delfland zet de vorig jaar voorgestelde bezuinigingen op zaken als cultuur en welzijn gewoon door.

Tijdens de behandeling van de kadernota eerder dit jaar hoopten enkele raadsfracties dat het college van B en W nog eens kritisch kon kijken of sommige bezuinigingen konden worden teruggedraaid, bijvoorbeeld die op Stichting Welzijn Midden-Delfland. Directeur Nel van der Hoeven liet destijds weten dat de bezuinigingen gevolgen hebben voor de dienstverlening aan inwoners van de gemeente. Daarnaast zorgen bezuinigingen op de bibliotheek ervoor dat de servicepunten in Schipluiden en Maasland moeten sluiten.

Het college - destijds bij monde van wethouder Wendy Renzen - liet tijdens die vergadering echter al weten dat de vorig jaar voorgestelde maatregelen doorgezet zouden worden. Zij vond het geen pas geven om gedurende het jaar nog eens terugtrekkende bewegingen te maken. "Ik vind het niet fair naar onze maatschappelijke organisaties, als je pas in november echt duidelijkheid verschaft dat die bezuinigingsopgave per 2021 ingaat", zei Renzen.

Begroting 2021-2024

Deze week is de begroting voor de jaren 2021 tot en met 2024 gepresenteerd. Daaruit blijkt volgens het college dat bezuinigen nog altijd nodig is. De komende twee jaar kampt de gemeente namelijk nog met een tekort (respectievelijk ruim 7,5 ton en 6 ton). B en W willen dit opvangen door geld uit de algemene reserve te halen. De jaren daarna worden - zoals het er nu uitziet - wel zwarte cijfers geschreven. "Het vorig jaar besloten bezuinigingsprogramma blijft onverminderd staan en enkele gerichte nieuwe taakstellende bezuinigingen/additionele opbrengsten zijn toegevoegd", merkt het college dan ook op.

Dekkingsplan

Dat Midden-Delfland in 2023 en 2024 waarschijnlijk wel positief afsluit, heeft te maken met een dekkingsplan. Daarin staan diverse voorstellen om in de zwarte cijfers te komen. Het gaat bijvoorbeeld om de verhuur van het gemeentehuis vanaf 2022, omdat thuiswerken waarschijnlijk steeds meer de norm gaat worden. Ook wil het college een aantal budgetten voor Klimaat, Energietransitie en Omgevingswet schrappen, zolang er geen zicht is op de daadwerkelijke kosten. Woningbouw op de locaties van voormalig gemeentelijke gebouwen moet extra geld opleveren.

Coronavirus

In de begroting zijn de financiële gevolgen van het coronavirus niet opgenomen. Die zijn volgens het gemeentebestuur op dit moment, voor zowel de korte- als de lange termijn, 'nog onvoldoende in te schatten'. Er is bijvoorbeeld inzicht nodig in de rijksvergoeding ter compensatie van ondersteuningsmaatregelen die de gemeente neemt voor inwoners en ondernemers.

De gemeenteraad neemt in november een besluit over de begroting. Dit jaar is, vanwege de coronamaatregelen, gekozen om de vergaderingen uit te smeren over twee avonden: maandag 9 en dinsdag 10 november.

Laat je reactie achter